இடம், பொருள், ஆவல்: ஆங்கிலேயர் கட்டிய மெட்ராஸ் பாலங்களின் இரு நூற்றாண்டு வரலாறு! – Vikatan

சென்னைச் செய்திகள்

மெட்ராஸில் இயற்கையாக அமைந்த இரண்டு நதிகளின் மீதும் கட்டப்பட்ட பாலங்களைத் தொடர்ந்து, செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்ட நீர்வழிப் பாதைகளான பக்கிங்ஹாம் கால்வாய், ஓட்டேரி நல்லா ஆகியவற்றின் மீதும் பிரிட்டிஷார் பாலங்களைக் கட்டத் தொடங்கினர்.

அதன்படி பேசின் பாலம் தொடங்கி, இன்றைய மத்திய கைலாஷ் வரை பக்கிங்ஹாம் கால்வாய் நெடுக பல பாலங்கள் அழகிய வேலைப்பாடுகளுடன் அமைக்கப்பட்டன.

கிராண்ட் டஃப் பாலம்

சென்ட்ரல் ரயில் நிலைய பக்கிங்ஹாம் கால்வாய் மீது 1807-ல் நேர்த்தியாக பாலம் ஒன்று கட்டப்பட்டது. நீண்ட படகுகள் சரக்குகளைக் கொண்டு செல்வதற்கு வசதியாக பெரிய வளைவுகளுடன் அமைந்த இந்தப் பாலத்துக்கு, அருகேயிருந்த அரசுப் பொது மருத்துவமனையின் பெயரால் ‘ஹாஸ்பிடல் ஷிப்’ என்று பெயரிடப்பட்டது. அந்தப் பாலத்தின் ஒரு சுவடுகூட இன்று எஞ்சியிருக்கவில்லை.

இதைத் தொடர்ந்து பக்கிங்ஹாம் கால்வாயின் போக்கில் சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்தையும், அதன் பின்புறம் கால்வாயின் மறுகரையில் அமைந்திருக்கும் ஆடம்ஸ் தெருவையும் இணைக்கும் பாலம் ஒன்று 1878-ல் கட்டப்பட்டது. மெட்ராஸின் கவர்னராக இருந்த கிராண்ட் டஃப்-ன் பெயரால், அழகிய வேலைப்பாடுகளுடன் 3 வளைவுகளால் அமைந்த இப்பாலத்தின் மீது இன்று வீடுகள் கட்டப்பட்டு, பாலத்தின் தன்மையும், பயன்பாடும் அழிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

Source: https://www.vikatan.com/government-and-politics/miscellaneous/the-extraordinary-history-of-the-bridges-of-madras