வெளிநாடுகளுக்கு கடத்தப்பட்ட 10 சாமி சிலைகள் சென்னை வந்தடைந்தன – தந்தி டிவி | Thanthi TV – Tamil News

சென்னைச் செய்திகள்

வெளிநாடுகளுக்கு கடத்தப்பட்ட 10 சாமி சிலைகள் சென்னை வந்தடைந்தன

[embedded content]

வெளிநாடுகளுக்கு கடத்தப்பட்ட 10 சாமி சிலைகள் சென்னை வந்தடைந்தன

Source: https://www.thanthitv.com/latest-news/tn-govt-122862