2023ல் ஆறுதல் ஒரு செய்தி… ரொம்ப கவனம் மக்களே..! சென்னை போக்குவரத்து போலீசார் வெளியிட்ட அறிவிப்பு – தந்தி டிவி | Thanthi TV – Tamil News

சென்னைச் செய்திகள்

2023ல் ஆறுதல் ஒரு செய்தி… ரொம்ப கவனம் மக்களே..! சென்னை போக்குவரத்து போலீசார் வெளியிட்ட அறிவிப்பு

Source: https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMikAFodHRwczovL3d3dy50aGFudGhpdHYuY29tL2xhdGVzdC1uZXdzL2NvbnNvbGF0aW9uLWlzLWEtbWVzc2FnZS1pbi0yMDIzLXBheS1hdHRlbnRpb24tcGVvcGxlLWFubm91bmNlbWVudC1pc3N1ZWQtYnktY2hlbm5haS10cmFmZmljLXBvbGljZS0xNjAyMzbSAZQBaHR0cHM6Ly93d3cudGhhbnRoaXR2LmNvbS9hbXAvbGF0ZXN0LW5ld3MvY29uc29sYXRpb24taXMtYS1tZXNzYWdlLWluLTIwMjMtcGF5LWF0dGVudGlvbi1wZW9wbGUtYW5ub3VuY2VtZW50LWlzc3VlZC1ieS1jaGVubmFpLXRyYWZmaWMtcG9saWNlLTE2MDIzNg?oc=5