துணிவு பேனரும் கிழிப்பு… சென்னை ரோகிணியில் பதற்றம் – Zee Hindustan தமிழ்

சென்னைச் செய்திகள்

சென்னை ரோகிணி திரையரங்கில் அஜித்தின் துணிவு பட பேனரும் கிழிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக, விஜய்யின் வாரிசு பட பேனரும் கிழிக்கப்பட்டது.

சென்னை ரோகிணி திரையரங்கில் அஜித்தின் துணிவு பட பேனரும் கிழிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக, விஜய்யின் வாரிசு பட பேனரும் கிழிக்கப்பட்டது.

Source: https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiZ2h0dHBzOi8vemVlbmV3cy5pbmRpYS5jb20vdGFtaWwvdmlkZW9zL2NoZW5uYWktcm9oaW5pLXRoZWF0cmUtdGh1bml2dS1iYW5uZXItYWxzby10ZWFyZWQtYnktZmFucy00MjgzMjDSAWtodHRwczovL3plZW5ld3MuaW5kaWEuY29tL3RhbWlsL3ZpZGVvcy9jaGVubmFpLXJvaGluaS10aGVhdHJlLXRodW5pdnUtYmFubmVyLWFsc28tdGVhcmVkLWJ5LWZhbnMtNDI4MzIwL2FtcA?oc=5