குடியரசு தினத்தையொட்டி சென்னை விமான நிலையத்தில் ஐந்தடுக்கு பாதுகாப்பு – Zee Hindustan தமிழ்

சென்னைச் செய்திகள்

குடியரசு தினத்தையொட்டி சென்னை விமான நிலையத்திற்கு ஐந்தடுக்கு பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.

குடியரசு தினத்தையொட்டி சென்னை விமான நிலையத்திற்கு ஐந்தடுக்கு பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.

Source: https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiY2h0dHBzOi8vemVlbmV3cy5pbmRpYS5jb20vdGFtaWwvdmlkZW9zL2ZpdmUtdGllci1zZWN1cml0eS1hdC1jaGVubmFpLWFpcnBvcnQtb24tcmVwdWJsaWMtZGF5LTQyOTY4OdIBZ2h0dHBzOi8vemVlbmV3cy5pbmRpYS5jb20vdGFtaWwvdmlkZW9zL2ZpdmUtdGllci1zZWN1cml0eS1hdC1jaGVubmFpLWFpcnBvcnQtb24tcmVwdWJsaWMtZGF5LTQyOTY4OS9hbXA?oc=5